BAKI

Pekerjaan yang Dikehendaki Allah

Bacaan Alkitab: 2 Samuel 11:26 – 12:13a Mazmur 78:23-29 Surat Efesus 4:1-16 Yohanes 6:24-35 [Y]esus berkata kepada mereka: ÔÇťAkulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaKu, ia […]